Nieuws

Welke notariskosten zijn er bij de aankoop van een woning?

Een woning kopen is een zware beslissing die je leven danig beïnvloedt. Het is dus maar kwestie van je op voorhand goed te bevragen over hoe je dat het best aanpakt. Je immokantoor kan daar een grote rol in spelen. Maar ook de notaris kan je van de nodige informatie voorzien. In principe vraagt hij/zij daar geen geld voor. Waarom vinden we dan dat een notaris duur is? Omdat je de notaris voor een aantal zaken moét inschakelen en dan kost het geld, bijvoorbeeld voor opzoekingen en notariële akten. Maar welke kosten mag een notaris je precies aanrekenen? Dat vertellen we je in deze blog.

Erelonen notaris bij een verkoop

Notarissen vragen geen geld maar een ereloon, een verbloemde benaming die echter op hetzelfde neerkomt. Wat het ereloon betreft, zijn er 13 wettelijk vastgelegde barema’s die iedere notaris moet eerbiedigen. Voor de aankoop van een onroerend goed gaat het om een percentage van de aankoopprijs. Sinds 2012 vallen deze erelonen en sommige opzoekingskosten onder het btw-stelsel en moet er 21% extra op betaald worden. De berekeningsschijven zien er als volgt uit:

Eerste schijf tot 7.500 euro: 4,56%

Schijf van 7.500 tot 17.500 euro: 2,85%

Schijf van 17.500 tot 30.000 euro: 2,28%

Schijf van 30.000 tot 45.495 euro: 1,71%

Schijf van 45.495 tot 64.095 euro: 1,14%

Schijf van 64.095 tot 250.095 euro: 0,57%

Schijf hoger dan 250.095 euro: 0,057%

Schijf van 7.500 tot 17.500 euro: 2,85%

Schijf van 17.500 tot 30.000 euro: 2,28%

Schijf van 30.000 tot 45.495 euro: 1,71%

Schijf van 45.495 tot 64.095 euro: 1,14%

Schijf van 64.095 tot 250.095 euro: 0,57%

Schijf hoger dan 250.095 euro: 0,057%


Veronderstel dat je een huis koopt van 300.000 euro. Dan betaal je: 324 euro (eerste schijf) + 285 euro (tweede schijf) + 350 euro (derde schijf) + 265 euro (vierde schijf) + 212 euro (vijfde schijf) + 1.060 euro (zesde schijf) + 284,50 euro (laatste schijf). Dat brengt het totaal op € 2.780,50. Daarop betaal je echter nog eens 21% BTW zodat het totale bedrag neerkomt op € 3.364,40

Registratierechten

Als je al dacht dat het nogal meevalt, dan moeten we je ontgoochelen. Er komen nog andere kosten bij het aanschaffen van een woning. Het grootste gedeelte daarvan vormt de registratiebelasting. Die moet een koper storten bij de notaris die dat bedrag dan doorstort naar de overheid. Je betaalt die kosten via een voorafgaande overschrijving bij het verlijden van de akte.

Registratierechten op woningen bedragen standaard 7%. Voor bescheiden woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro is er wel een korting van 5.600 euro als gevolg van een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. In de kernsteden en de Vlaamse rand geldt die korting voor woningen met een aankoopprijs tot 220.000 euro. Let wel dat de vrijstelling van registratierechten enkel opgaat voor de aankoop van je eerste woning en je er binnen de twee jaar moet intrekken.

In ons voorbeeld betaal je dus nog eens 21.000 euro.

Renoveren

Wie zijn nieuwe woning binnen de vijf jaar na aankoop grondig energetisch renoveert, betaalt slechts 6% registratierechten en krijgt een extra vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat. Hoe grondig die renovatie hoort te zijn? Je moet de verwarming, koeling en luchtcirculatie volledig vervangen en minimum 75% van de buitenschil (na)isoleren. Als bij controle achteraf blijkt dat je de renovatienormen niet behaald hebt, ben je verplicht de korting alsnog terug te betalen.

Meeneembaarheid van registratierechten (Vlaams gewest)

Stel: je hebt in het Vlaams gewest een woning gekocht en er je hoofdverblijfplaats gevestigd. Later besluit je de woning te verkopen om een andere woning in het Vlaams gewest te kopen, die je nieuwe hoofdverblijfplaats wordt. In dit geval kan je de vroeger betaalde registratierechten "meenemen", met een maximum van 12.500 euro. Op die manier vallen de registratierechten voor je nieuwe aankoop deels of volledig weg.

Je verkoopt je woning en koopt daarna een nieuwe

Je kan de vroeger betaalde registratierechten meenemen, met een maximum van 12.500 euro. Dit wordt onmiddellijk verrekend bij de aankoop van de tweede woning. Je moet de nieuwe woning aankopen binnen 2 jaar na de verkoop van de eerste woning. De nieuwe woning moet je hoofdverblijfplaats worden. Koop je bouwgrond, dan moet je er binnen 5 jaar je hoofdverblijfplaats vestigen.
Je koopt een nieuwe woning (of bouwgrond) en verkoopt pas daarna je oude

Je moet in de akte van je eerste woning nakijken hoeveel registratierechten je hebt betaald. De nieuwe akte moet dan vermelden dat je die registratierechten teruggestort wenst te krijgen. Terugstorting kan ook later nog via een verzoekschrift. Ook hier geldt het maximum van 12.500 euro. Je moet je oude woning verkopen binnen 2 jaar na de aankoop van de nieuwe woning. De nieuwe woning moet je hoofdverblijfplaats worden. Koop je bouwgrond, dan moet je de oude woning binnen 5 jaar verkopen, en moet je er binnen 5 jaar je hoofdverblijfplaats vestigen.

Conclusie: hoeveel notariskosten betalen?

Als je een woning wil kopen, staar je dan niet blind op de vraagprijs. Er komen immers nog andere kosten bij kijken en die kunnen flink oplopen. De notariële kosten vallen misschien nog mee, maar de registratiekosten nemen een flinke hap uit het budget. Goed informeren is de boodschap want je kan via sommige maatregelen van de overheid geld besparen op die registratiekosten. Zeker als je al ooit registratiekosten voor een andere woning hebt betaald.