Algemene voorwaarden

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.groepn.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.
2. Informatie over N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed
Deze website wordt beheerd en uitgebaat door N78 Vastgoed bvba met een maatschappelijke zetel aan de Rijksweg 235 te 3650 Dilsen-Stokkem (België) is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0816.929.248 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0816.929.248 en door Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed), met een maatschappelijke zetel aan de Luikersteenweg 395 te 3800 Sint-Truiden (België) is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0878.875.329 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0878.875.329.
3. Contact
Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor van N78 Vastgoed bvba en/of Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed). Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert.

Kantoor: N78 Vastgoed bvba, Rijksweg 235 te 3650 Dilsen-Stokkem (België), +32 (0)89 86 18 88

Kantoor: Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed), Luikersteenweg 395 te 3800 Sint-Truiden (België), +32 (0)11 75 57 30
Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u N78 Vastgoed bvba en/of Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed). bereiken via het volgende e-mailadres: info@n78vastgoed.be en/of info@n3vastgoed.be
4. Beschrijving en doel van de website
Met deze website biedt N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) u in essentie het volgende aan:
Informatie over de aangeboden diensten van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed), zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;
Een communicatieplatform tussen u en N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed), waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed);
Verschillende digitale diensten, waarmee N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.
5. Inbreuk op voorwaarden
Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan N78 Vastgoed bvba en/of Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.
6. Het vastgoedaanbod
N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.
7. Beroepsinstituut voor makelaars
De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer BIV 503.569, 503.879 en 504596. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) kan u terecht in één van de kantoren van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).
8. Copyright
Door gebruik te maken van deze website van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed). Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed).
9. Aansprakelijkheid
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.
10. Hyperlinks naar inhoud van derden
In bepaalde rubrieken bevat www.groepn.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. N78 Vastgoed bvba en Bart Pellens eenmanszaak (met als commerciële naam N3 Vastgoed) is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.
Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.groepn.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

  • Deel