Nieuws

Verlaagd BTW-tarief van 6% voor sloop en heropbouw: ook voor kopers van nieuwbouwprojecten

Goed nieuws voor klussers, bouwers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en uiteraard ook voor de kopers: de BTW op de sloop, afbraak en heropbouw van gebouwen wordt voor héél België verlaagd naar 6% in plaats van 21%. Die 6% gold tot op heden enkel voor de 32 stedelijke gebieden van België. Die discriminatie is nu door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) weggewerkt. Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2022 mag er onder bepaalde voorwaarden in heel België afgebroken en heropgebouwd worden tegen 6% BTW. Wat houdt deze nieuwe regeling juist in?

Enige en eigen woning

Zo geldt het verlaagde BTW tarief enkel als het gaat om de eigen en enige gezinswoning. Het gebruik mag deels privé en deels beroepsmatig zijn, maar je mag geen tweede verblijf bezitten of de woning verhuren. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met woningen waarvan men door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is. Bovendien moet het gedurende vijf jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper blijven. Verhuist die toch vroeger, dan moet het belastingvoordeel voor het jaar van de verhuis en de resterende jaren van de vijfjarige periode worden teruggestort.

Functie voorheen geen belang

De functie die het gebouw had voor de sloop heeft geen belang. Zo komen ook verloederde industriële gebouwen of winkels in aanmerking. Het afgebroken en het heropgebouwde gebouw hoeft ook niet per se op exact dezelfde plaats te staan. Het volstaat dat het gaat om hetzelfde kadastraal perceel.

Uitgesloten werken

Een aantal werken komen nadrukkelijk niét in aanmerking voor het verlaagde BTW tarief. Dat zijn onder andere tuinaanleg, afsluitingen, zwembaden en sauna’s.

Beperkte bewoonbare oppervlakte

De toegelaten bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning wordt ingeperkt en mag maximaal 200 vierkante meter bedragen.

Goed nieuws voor kopers van nieuwbouwappartementen – of woningen

Ook appartementen en woningen die op plan verkocht worden komen in aanmerking voor de nieuwe regeling. Dit wil zeggen dat kopers van projecten waaraan een sloop is voorafgegaan én voor zover aan alle voorwaarden voldaan is, ‘slechts’ 6% BTW dienen te betalen op de constructie i.p.v. de huidige 21%.

Twijfel niet ons te contacteren bij vragen: +32 (0)89 86 18 88 of info@n78vastgoed.be