Nieuws

Vastgoed kopen in en na coronatijden?

Laten we eens een open deur intrappen: het coronavirus heeft er hard ingehakt en zal dat ook de komende maanden nog blijven doen. Talloze bedrijven riskeren een faillissement, jobs dreigen verloren te gaan en het consumentenvertrouwen daalt. Maar hoe zit het dan met vastgoed? Dreigt ook deze sector ten onder te gaan aan Covid-19? Volgens specialisten zal het zo’n vaart niet lopen. Sommigen beweren zelfs het tegendeel. N78 Vastgoed zocht het voor je uit.

Dat mensen nerveus zijn en aankopen uitstellen, is niet verwonderlijk in deze onzekere tijden. Máár, een nieuwe auto kan je enkele maanden later nog kopen, je hebt er toch nog een. En die oude badkamer zal het ook nog wel even doen. Maar als je op zoek bent naar een plaats om te wonen omdat je getrouwd bent, gaat samenwonen, van werk verandert … dan heb je geen keuze, dan moet je een woning zoeken. Uitstelgedrag komt dus niet zoveel voor in de woningmarkt. 

Is vastgoed ook nu nog een goede belegging?

Dat is de vraag van 1 miljoen. En het antwoord is volmondig “Ja”. Vastgoed is en blijft een van de meest crisisbestendige beleggingen. Het is namelijk een belegging op lange termijn, waardoor ze minder vatbaar is voor prijsstijgingen en -dalingen op korte termijn. In tegenstelling tot andere investeringen (bijv. obligaties of aandelen), blijft een “investering in baksteen” met grotere zekerheid zijn waarde behouden. Bovendien wordt Belgisch vastgoed gekenmerkt door relatief weinig volatiliteit. De prijsstijgingen of prijsdalingen tijdens economische hoogconjunctuur of crisissen zijn bij ons minder fel of zelfs onbestaande in vergelijking met andere landen.

Het belang van lage rentes

Specialisten gaan ervan uit dat enerzijds de rente op spaarboekjes extreem laag blijft en het anderzijds heel interessant blijft om te lenen vermits ook daar de rentevoeten zeer laag staan. Dat betekent dat spaargeld niets meer opbrengt. Integendeel, het verliest aan waarde. Met de huidige rentes verliezen spaarders 183 euro per jaar per 100.000 gespaarde euro. Voor heel België, met 281 miljard euro geparkeerd op spaarrekeningen, betekent dit een gezamenlijk verlies van meer zo’n 2 miljard aan koopkracht. Zet daartegenover dat de waarde van het vastgoed in België met meer dan 4 % is gestegen en je hebt een van de voornaamste redenen waarom investeren in vastgoed nog steeds een goed idee is.

Verhuren blijft interessant

Voor mensen die vastgoed kopen om te verhuren wordt het nog interessanter want door de coronacrisis zullen veel bouwplannen – gezien de jobonzekerheid – in de ijskast belanden en moet er meer gehuurd worden. Aangezien het huurrendement momenteel hoger is dan de interestvoet op een lening, kan je je rendement bijgevolg verhogen door te gaan lenen. Dit noemen we het hefboomeffect, wat na de corona-crisis meer dan ooit zal spelen.

Iemand die belegt in vastgoed waarvoor de huurdersmarkt het grootst is, krijgt zo goed als een garantie op stabiele inkomsten en weinig leegstandsrisico. Als het een vastgoed betreft dat bovendien interessant is om later te verkopen aan de klassieke koper, dan biedt dit ook nog eens het meeste potentieel op waardebehoud of -stijging. 

Beste tip: schakel een makelaar in

Het zou kunnen dat er in bepaalde regio’s een overaanbod van verhuurbaar vastgoed opduikt. Het is daarom cruciaal om een degelijke vastgoedmakelaar in te schakelen die de kennis en contacten heeft om dat goed te kunnen inschatten. Bepaalde regio’s hebben immers een potentieel van overaanbod, met risico’s van leegstand - dé boosdoener voor vastgoedbeleggers - tot gevolg. Maar, we kunnen er anderzijds niet omheen dat de populatie in België nog altijd stijgt en dat er steeds meer singles op de markt komen, wat de nood aan woningen of appartementen enkel maar verhoogt. Het komt er dus voornamelijk op aan om te weten in welke regio’s de vraag het aanbod nog enige tijd zal blijven overstijgen en hoe het zit met de verkoopmarkt. En daarvoor heb je een goede makelaar, zoals N78 Vastgoed, nodig. 

Conclusie: vastgoed kopen in en na corona?

We kunnen natuurlijk niet met zekerheid zeggen welke richting het uiteindelijk zal uitgaan. Maar feit is dat de overheid er alles aan zal doen om een crisis af te wenden, aangezien de meeste grote financiële crisissen uit het verleden het gevolg waren van een vastgoedcrisis. Men verwacht dat de prijzen tijdelijk minder snel zullen stijgen, maar de kans op een crash is beperkt.

Bovendien is de veerkrachtigheid van de vastgoedmarkt een belangrijke troef. Bij de financiële crisis, eind 2008, daalde het aantal transacties gedurende één trimester fors. Daarna herstelde de markt zich snel. De kans bestaat dat de vastgoedmarkt zich ook nu even veerkrachtig toont als toen. Sinds de crisis van 2008 is de vraag naar vastgoed trouwens alleen maar gestegen. Waar sommigen de aankoop van een eigen woning nu zullen uitstellen, wordt verwacht dat deze daling in vraag ruimschoots gecompenseerd zal worden door investeerders op zoek naar stabiel rendement.

Overweeg je om te kopen, te verkopen of in vastgoed te investeren? Laat je dan begeleiden door een professioneel team zoals N78 Vastgoed.