Nieuws

Uitgesteld woonkrediet tijdens de coronacrisis: doen of niet?

De coronacrisis blijft maar aanslepen met alle gevolgen van dien. Steeds meer bedrijven geraken in ademnood, steeds meer mensen verliezen hun job. Onder hen wellicht ook een pak die een woonkrediet moeten afbetalen en met de verminderde inkomsten door ontslag of tijdelijke werkloosheid in betalingsproblemen kwamen en nog zitten.

In maart beslisten de regering, de banken en de Nationale Bank om een tegemoetkoming te doen in de vorm van betalingsuitstel van de maandelijkse hypothecaire premies tot 31 oktober. Omdat de tweede golf veel vroeger dan verwacht over ons heen rolt, werd nu beslist om dat uitstel te verlengen met twee maanden zodat je pas vanaf januari 2021 opnieuw moet betalen.

Maar is uitstel van betaling van je woonkrediet een goed idee? We bespreken het in deze blog.


Strikte voorwaarden om uitstel te krijgen voor je woonkrediet

Je kan als particulier met een hypothecair krediet dus bij je bank om uitstel vragen indien je getroffen bent door het coronavirus. Maar dat kan enkel onder de volgende voorwaarden:

  • Je inkomen valt weg of is verminderd ten gevolge van Covid-19. Ook koppels waarbij slechts een van de twee partners getroffen is, komen in aanmerking.
  • Je mag niet meer dan € 25.000 financiële bezittingen hebben, zoals spaargeld, aandelen … Pensioensparen wordt hierbij niet meegerekend.
  • De hypotheek waarvoor je uitstel aanvraagt moet betrekking hebben op de woning waarin je woont, dus niet op een tweede verblijf.
  • Je mag sinds 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben op diezelfde hypotheeklening. 


Bijkomende details bij uitstel woonkrediet

Er werden aan de overeenkomst echter enkele bijkomende details toegevoegd:

  • Je kan uitstel van betaling krijgen tot maximaal 31 december 2020. Dat geldt zowel voor wie het uitstel al is toegekend, als voor wie het nog moet aanvragen. De aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel moet gebeuren tussen 1 en 20 september.
  • Om alle misverstanden te voorkomen: dit betekent geen afstel of kwijtschelding. Je moet het hele bedrag dat je geleend hebt terugbetalen. Je zal dus langer dan voorzien jouw hypothecair krediet moeten afbetalen.
  • Het pauzeren van je afbetaling geldt voor het volledige bedrag. Dat betekent dat je noch interesten, noch kapitaalaflossingen zal betalen.
  • De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel. 


Let op! Interesten blijven verschuldigd

Let echter op! Er zit een addertje onder het gras. Het is niet omdat je geen dossierkosten moet ophoesten dat het betalingsuitstel in de praktijk helemaal gratis is. De intresten die je normaal verschuldigd zou zijn geweest tijdens de betrokken periode, zal je toch moeten betalen. Zij zullen achteraf immers bij je schuld worden opgeteld en maandelijks worden verrekend. Dat geldt niét voor gezinnen met een netto-inkomen per maand van minder dan € 1.700.

Hou daar rekening mee want afhankelijk van de tijd dat je uitstel gekregen hebt, kan dat bedrag oplopen. Er zullen mensen zijn die op die manier een extra schuld van tegen of meer dan 2.000 euro extra zullen moeten betalen, verspreid over de resterend maandelijkse terugbetalingen. 


Onduidelijkheden over de schuldsaldoverzekering

Het blijft bovendien onduidelijk hoe het nu juist zit met de premie van de bijbehorende schuldsaldoverzekering. Zal er omwille van de verlenging van de lening een extra premie in rekening worden gebracht? Zo ja, dan zou dat erg in het nadeel van de iets oudere consumenten kunnen uitvallen. Sommige van hen riskeren in dat geval enkele honderden euro’s méér te moeten betalen.


Conclusie: vraag een simulatie op alvorens het uitgesteld woonkrediet aan te vragen

Als je alsnog beslist om uitstel te vragen kan je dus best je kredietgever vragen de volgende simulatie op papier te zetten: de som van alle leningsuitgaven en verzekeringspremies enerzijds mét en anderzijds zonder betalingsuitstel. Ligt het resultaat in de tweede simulatie (veel) hoger dan in de eerste, put dan voor zover mogelijk uit je spaarpot om je huis gewoon verder af te betalen, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid tot betalingsuitstel.