Nieuws

Pensioenopbouw in vastgoed

Veel mensen liggen tegenwoordig wakker van hun pensioen dat in België zowat een Europees laagterecord scoort. Er wordt dus naarstig gezocht naar alternatieve vormen van pensioenopbouw. Wie een beetje avontuurlijk is aangelegd zal zich op de beurs begeven om via aandelen winst te maken voor later. Er zijn echter ook veiligere manieren die door de overheid beloond worden met fiscale aftrek, bijvoorbeeld het klassieke pensioensparen. Bedrijven belonen hun werknemers dan weer met een groepsverzekering. Maar iets minder gekend is het feit dat je ook via vastgoed een leuk pensioen kan opbouwen. Ook met weinig kapitaal. Hoe het dan werkt? Dat lees je in deze blog.

Pensioen opbouwen met vastgoed via huurinkomsten

De hypothecaire intresten staan vandaag historisch laag. Lenen om een woning of appartement te kopen is dus redelijk goedkoop. Langs de andere kant heb je dan als eigenaar van een tweede woning de mogelijke huurinkomsten die vaak voldoende zijn om de lening af te betalen. Als je dan met pensioen gaat zijn zowel de huurinkomsten als de eventuele opbrengst bij verkoop een extra pensioen. Bovendien kan je ook bij de aankoop van vastgoed belangrijke fiscale voordelen genieten. Bijvoorbeeld de gewestelijke belastingvermindering voor intresten vanaf een tweede woning. Alle interesten die je betaalt op de hypothecaire lening om een tweede verblijf aan te schaffen, zijn aftrekbaar van de onroerende inkomsten, van de huuropbrengsten dus. Per jaar kan dat een voordeel van rond de 700 euro opleveren. Voor de juiste berekening ervan moet je bij je boekhouder of bij je vastgoedmakelaar zijn.

Huurinkomsten vastgoed tellen niet mee in pensioeninkomen

Interessant voor mensen op SWT of vroegtijdig pensioen die slechts in een beperkte mate mogen bijverdienen, is dat de huurinkomsten niet meetellen voor het pensioeninkomen. Na je pensionering word je op dezelfde manier belast op de woningen die je verhuurt als vóór je pensioen: bij particuliere verhuur is dat gebaseerd op kadastraal inkomen en bij beroepsmatige verhuur op de werkelijke huuropbrengsten.
Wanneer je je woning verkoopt, word je hier in principe ook niet op belast. Ook de winst of meerwaarde die je bij de verkoop opstrijkt, is belastingvrij en een pure netto-opbrengst. Er gelden 2 voorwaarden:
· Je gebruikte de woning enkel privé. De functie van het vastgoed voor de huurders (privéwoning of beroepsmatig gebruik) speelt geen rol.

· De woning werd niet fiscaal afgeschreven.

Financieren via aanvullend pensioen

Met een eigen kapitaal van € 50.000 en een lening van € 150.000 kom je al een eindje op de woningmarkt. Misschien heb je dat kapitaal niet liggen, maar beschik je wel over een mooie som binnen het aanvullend pensioen? Die mag je normaal niet voor je pensionering opnemen, behalve als het gaat over de financiering van vastgoed. Dan voorziet de wetgeving verschillende mogelijkheden om dat vastgoed te financieren via de tweede pensioenpijler:
– een voorschot op de polis,
– een inpandgeving van het overlijdenskapitaal of de pensioenreserves, of
– een lening via wedersamenstelling.

De mogelijkheid tot vastgoedfinanciering moet voorzien zijn in het pensioenreglement en is steeds afhankelijk van de specifieke spelregels van de verzekeraar en van de financiële instelling die de hypothecaire lening verstrekt. Bovendien moet het onroerend goed belastbare inkomsten opbrengen en gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte (dit zijn de landen van de Europese Unie aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Hypothecair krediet gekoppeld aan je (pensioen)verzekeringscontract

Een inpandgeving van de pensioenreserves betekent dat het pensioenkapitaal van je aanvullend pensioenplan in pand gegeven wordt bij de financiële instelling die een bulletkrediet (hypothecair krediet gekoppeld aan je (pensioen)verzekeringscontract) voor de vastgoedverrichting verstrekt. Je aanvullend pensioenplan dient slechts als waarborg voor de terugbetaling van het bulletkrediet. De financiële instelling moet wel instemmen met deze inpandgeving. Tijdens de looptijd van het bulletkrediet betaal je in principe enkel intresten aan de financiële instelling. Het pensioenkapitaal blijft ondertussen wel verder rente opbrengen in je aanvullend pensioenplan. Het ontleende kapitaal kan steeds geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden tijdens de looptijd van het bulletkrediet. Gebeurt dat niet, dan wordt het pensioenkapitaal van je aanvullend pensioenplan uitgekeerd aan de financiële instelling, ter aflossing van de openstaande schuld van het bulletkrediet. Let wel! Indien het opgebouwde kapitaal bij pensionering echter ontoereikend zou zijn om het bulletkrediet terug te betalen, bestaat het risico dat je vastgoed verkocht moet worden.

Conclusie: vastgoed is een goede vorm van pensioensparen

Het lijkt misschien een loodzware beslissing, maar het aankopen van vastgoed als investering in je pensioen is dat zeker niét. De wetgever voorziet een aantal maatregelen die het makkelijker maken om een lening te verkrijgen en om de inkomsten van het vastgoed optimaal te kunnen gebruiken. Het loont zeker de moeite om eens met je vastgoedmakelaar, zoals N78 Vastgoed, te gaan praten over de mogelijkheden die er voor je klaar liggen. Heel waarschijnlijk beslis je dan om die tweede woning of dat appartement dan toch te kopen. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden van vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler vind je via de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).