Nieuws

Hypotheek overzetten op een ander huis: hoe werkt een hypotheekoverdracht?

De Belg blijkt steeds minder honkvast te zijn. Daar waar je vroeger je huis bouwde voor de eeuwigheid, ruilen jonge gezinnen tegenwoordig steeds vaker van woning. In het begin van hun relatie kopen ze een goedkoop appartement, bij gezinsuitbreiding verhuizen ze naar een grotere woning om dan later als ze op rust zijn terug te keren naar een bescheidener onderkomen.

Vaak stelt zich – zeker bij de eerste stap – dan het probleem van de hypothecaire lening. Moet je het huis eerst verkocht hebben om dan met dat geld de hypothecaire lening af te betalen en een nieuwe lening af te sluiten? Of kan je de hypothecaire lening op je eerste woning laten overzetten op de tweede? We zochten het voor je uit.

Hypotheekoverdracht: wat is het en hoe werkt het?

Stel: je hebt een nieuwe woning gevonden die je wil kopen, maar je hebt nog een hypothecaire lening op je huidige woning. In de eerste plaats moet je vooral niet overhaast te werk gaan en blindelings je lopende lening terugbetalen om een nieuwe aan te gaan. Soms is het mogelijk om een hypotheekoverdracht (of pandwissel) te doen waardoor je heel wat geld kan uitsparen.

Waarom hypotheekoverdracht overwegen?

Want één ding is zeker: ieder onroerend goed dat je wil verkopen moet ‘vrij en onbelast' zijn. Dat wil zeggen dat er op het verkochte goed geen hypotheken meer mogen zijn. Bijgevolg moet, naar aanleiding van de verkoop, het nog verschuldigd blijvend saldo van de lening terugbetaald worden, om doorhaling van de hypothecaire inschrijving te bekomen. Voor de financiering van de nieuwe woning kan dan een nieuwe lening worden aangegaan. Dat zou de voor de hand liggende manier van werken kunnen zijn.

Máár … die hele operatie brengt een aantal niet te verwaarlozen kosten mee :

 • Wederbeleggingsvergoeding op de vervroegd terugbetaalde lening. Dat is een eenmalige vergoeding die de leningsmaatschappij meestal aanrekent. Ze mag maximum 3 maanden intrest op het vervroegd terugbetaalde bedrag bedragen.
 • Kosten van doorhaling van de 'oude' hypotheek. Een hypotheek wordt immers altijd genomen voor een periode van 30 jaar, ongeacht of je het bedrag op kortere of langere termijn terugbetaalt. Heel vaak beseffen mensen niet dat, zelfs al is het hele bedrag inclusief intresten terug betaald, je nog tot dertig jaar aan die hypotheek vastligt. Dat komt meestal bovendrijven als je naderhand een nieuwe lening voor eender wat aangaat. Je kan die hypotheek enkel opheffen door de ondertekening van een akte van opheffing (handlichting). Die akte brengt ook kosten mee.
 • Dossierkosten voor de nieuwe lening;
 • Een nieuwe levensverzekering met hogere premie, gezien de lener intussen enkele jaren ouder geworden is;
 • De aktekosten van de nieuwe lening.

Hypotheekoverdracht of niet? Je keuze maken in drie stappen

Maar het kan zijn dat de eerste optie toch voordeliger is. Om te bepalen welke optie het voordeligst is, laat je best wat rekenwerk uitvoeren. Vooral de rentevoet is daarbij doorslaggevend, maar daarnaast moet je ook rekening houden met enkele andere factoren.
Om je keuze te maken, doorloop je het best deze drie stappen:
 • Laat door experts (kredietverstrekkers en notarissen) berekenen welke kosten er bij elke optie komen kijken. Zo zijn er de notariskosten en kosten die de bank aanrekent voor het verbreken of overzetten van je lopende lening. Vraag een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de verschillende kostenposten.
 • Laat voor elke optie het afbetalingsbedrag berekenen. Houd rekening met de kosten uit de eerste stap.
 • Breng ook het belastingvoordeel in rekening. Roep de hulp in van een bankier of accountant om dit correct te berekenen.

Voorwaarden voor hypotheekoverdracht

Je bestaande lening overzetten kan dus voordeliger. Maar ook hier zijn er enkele voorwaarden. De belangrijkste is dat je effectief een eigen woning met een hypothecaire lening hebt en dat dit, voordat je de nieuwe woning aankoopt, je enige woning is. De volgorde waarin je de stappen onderneemt (eerst kopen of eerst verkopen) heeft geen belang.

De voordelen van het overzetten van een hypothecaire lening

 • Vermits de lening niet wordt terugbetaald, is er geen vergoeding voor wederbelegging verschuldigd;
 • Op de doorhaling van de oude hypotheek zijn geen registratierechten verschuldigd, maar wel het specifiek registratierecht van 75 euro.
 • De levensverzekering (schuldsaldoverzekering) gevoegd bij de oude lening blijft behouden zonder wijziging van de premie;
 • Vermits er in feite geen nieuwe lening toegestaan wordt, zijn er ook geen registratierechten op het bedrag van de lening verschuldigd : de vroeger toegestane lening blijft immers behouden zonder wijziging van de voorwaarden; alleen het in pand gegeven goed verandert.

Conclusie: hypotheek overzetten of niet?

Als je vroegtijdig je huidige gehypothekeerde woning wil verkopen om een nieuw pand aan te schaffen, ga je best bedachtzaam te werk. Eerst informeren over de financiële consequenties van die stap is een must, wil je geen geld weggooien. Pas als je je opties voldoende in kaart gebracht hebt, kan je besluiten of je best een nieuwe hypothecaire lening aangaat of de oude laat overschrijven. Meestal is de laatste optie de goedkoopste.