Nieuws

Huis gekocht? De belangrijkste subsidies en premies van de Vlaamse overheid op een rijtje

Als je een onroerend goed gekocht hebt, kan je eventueel rekenen op een aantal premies en tegemoetkomingen van de overheid. Je dient echter altijd na te vragen of je recht hebt op een premie of niet, want het kan verschillen tussen gewesten, provincies en gemeenten. Een goede tip is om na te gaan of je lokaal bestuur nog aanvullende premies geeft voor verbouwingen. Dit kan je opzoeken via www.premiezoeker.be.

Hieronder volgen de belangrijkste premies van de Vlaamse Overheid.

De Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie is ingevoerd in 2007 en zal de komende maanden herzien worden, omdat de verbeteringspremie zal opgaan in de renovatiepremie. De renovatiepremie is voor alle eigenaars die een huis van minstens 30 jaar willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning. Er zijn begrenzingen aan wat je mag verdienen, bijvoorbeeld als koppel zonder kinderen niet meer dan 61.270 euro. De premie kan aangevraagd worden voor structurele elementen, het dak, buitenschrijnwerk en technische installaties.

De Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan de woning, of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen, is voor iedereen die:

- werken uitvoert aan de woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken)

- de woning minstens 25 jaar oud is

- het gezin een inkomen heeft van hoogstens 30 640 euro (+1600 euro per persoon ten laste)

Het premiebedrag hangt af van de werkzaamheden, maar is maximum 1.500 euro. Deze premie zal, na goedkeuring door de Vlaamse regering, overgaan in de Vlaamse renovatiepremie.


De Vlaamse aanpassingspremie

De aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner is er voor jou als je:

- zelf of iemand van het gezin 65 jaar of ouder is

- je de woning toegankelijk maakt voor die oudere bewoner

- de oudere (en diens eventuele partner) een inkomen hebben van hoogstens 30.640 euro (+ 1600 euro per persoon ten laste).

- Er zijn twee onderdelen waarvoor je een aanpassingspremie kan aanvragen:

En ook voor:

- 'Technische installaties en onderdelen'

- 'Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken'.

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

De gratis verzekering gewaarborgd wonen is er voor iedereen die een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning. Je kan je met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je jouw lening af te betalen als je een tijd niet kunt werken. Je kan online een sneltest doen om te kijken of je er recht op hebt.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen in woningen

De Vlaamse overheid voorziet ook subsidies voor energiebesparende maatregelen in woningen zoals, premies voor dakisolatie, muur- en vloerisolatie, ramen, verwarming, sanitair en elektriciteit. Voor de voorwaarden kijk je best op energiesparen.be.

Wil je graag nog meer advies? Contacteer N78 Vastgoed dan, wij zijn hét aanspreekpunt voor vastgoedverkoop en -advies in het Maasland.