Nieuws

EPC bij woningen: alles wat je moet weten

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is. Het is verplicht aanwezig bij de verhuur of verkoop van een woning of appartement. Het certificaat wordt opgemaakt door een erkend en gecertificeerd energiedeskundige. De bedoeling is dat de kandidaat koper of huurder een idee krijgt van het energieverbruik en ook op basis hiervan kan beslissen of men al dan niet de woning of het appartement wil huren of kopen. Een energieprestatiecertificaat bestaat uit ongeveer 5-10 pagina's en bevat onder meer:

1. Administratieve gegevens (certificaatnummer, adres, type woning en foto van de woning).
2. De energiescore. Deze wordt op een kleurenbalk weergegeven en geeft een indicatie van de energieprestatie van de woning (hoe lager, hoe beter).
3. Gegevens van de energiedeskundige en een handtekening (wettelijk verplicht).
4. Details over geconstateerde energieverliezen (langs muren, ramen, vloer, deuren en vensters) en energieverliezen via de verwarmingsinstallatie.
5. Adviezen van de energiedeskundige omtrent energiebesparende maatregelen die in de woning wenselijk zijn. Deze maatregelen zijn niet verplicht maar alleen bedoeld als raadgeving.
6. Een overzicht van getallen (isolatiewaarde van de materialen) zoals die door de deskundige in de berekeningssoftware zijn ingevoerd.


Wie maakt een EPC attest op?

Het EPC attest mag alleen opgemaakt worden door een door de overheid erkende energiedeskundige (type A) die daarvoor een speciale opleiding gevolgd heeft. Op de website van de overheid www.energiesparen.be kun je een lijst vinden van erkende energiedeskundigen.


Wat betekent de energiescore?

Op het energiecertificaat staat een energiescore die weergeeft hoeveel het geschatte energieverbruik per jaar bedraagt. De energiescore wordt uitgedrukt in kWh/m² (kilowattuur per jaar per vierkante meter). Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woning. De energiescore wordt weergegeven op een gekleurde balk zodat je aan de kleur (lopend van groen naar rood) direct kan zien of de woning energetisch goed presteert of niet. Een woning met een lage score (in het groen) presteert dus goed, wat betekent dat je als koper of huurder minder kosten zult hebben aan het verwarmen van de woning. Met een woning in het rood ben je de tuin van de buren aan het verwarmen.
Bij iedere woning die te koop staat op www.n78vastgoed.be vind je een EPC waarde.Wat is het belang van een EPC attest?

Het EPC-attest is er voornamelijk om de potentiële koper of huurder op de hoogte te brengen van de verwarmingskost die hij/zij in de toekomst mag verwachten in de betreffende woning. Het geeft ook aanbevelingen over mogelijke investeringen om de woning energiezuiniger te maken. Bij een goede score profiteert ook de verkoper omdat woningen met een goede energieprestatie meer waard zijn.


Boete bij ontbreken van het EPC

Wanneer je als verkoper bij het opmaken van de notariële akte geen energiecertificaat kan overleggen dan heeft de notaris de plicht om dit te melden bij het Vlaams Energieagentschap. Je zult je dan op een hoorzitting moeten verantwoorden waarom je niet over een dergelijk certificaat beschikt. Het agentschap kan je vervolgens een boete opleggen variërend van 500 tot 5000 euro.


Hoe lang is een EPC attest geldig?

Het EPC attest is tien jaar geldig. Wanneer de woning binnen deze tien jaar opnieuw verkocht of verhuurd wordt is er geen nieuw attest nodig. Indien er tijdens de geldigheidsduur aanpassingen aan het gebouw zijn gedaan waardoor de energieprestatie toeneemt kan het voor de verkoper of verhuurder interessant zijn om het pand opnieuw te laten keuren omdat de energiescore dan gunstiger zal zijn.


Let op! Het EPC verandert vanaf 1 januari 2019

Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje. Het blijft verplicht en aan het toepassingsgebied verandert ook niets. Wel zal het EPC er helemaal anders uitzien en bevat het nieuwe informatie. Tot nu toe vind je op het EPC enkel de energiescore van de woning. Vanaf 1 januari 2019 komt er daarom een vernieuwd en beter leesbaar EPC met een duidelijk energielabel, net zoals op elektrische toestellen zoals wasmachines of koelkasten. Bovendien toont het vernieuwde EPC onmiddellijk wat er goed is aan de woning en welke aanpassingen nodig zijn om je woning een beter energielabel te geven en zo energie te sparen. En je krijgt er meteen een raming van de kosten bij om tot dat energielabel te komen. Samen met je vakman kan je met het vernieuwde EPC aan de slag om je woning energetisch te verbeteren en het comfort te verhogen . Heb je nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan volstaat dit EPC en hoef je geen nieuw EPC te laten opmaken als je je woning te koop of te huur aanbiedt.


Conclusie: EPC belangrijk bij verkoop of koop woning

Wil je een woning of appartement te koop of te huur stellen? Dan moet je eerst een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Ook voor potentiële kopers en huurders is het de moeite waard om de EPC waarde in de gaten te houden in je zoektocht naar een perfecte woning. De energiezuinigheid van je toekomstige woning kan je namelijk veel geld besparen op de lange termijn. Meer informatie over EPC vind je op de website van de Vlaamse Overheid: http://www.energiesparen.be/.