Nieuws

Een woning verkopen: welke attesten heb je nodig?

Je huis verkopen is een belangrijke beslissing die je niet licht mag nemen. Emotioneel, maar ook praktisch komt er heel wat bij kijken. De ondersteuning van een goed immokantoor doet op dat vlak wonderen. Maar het is toch goed dat je je op voorhand realiseert welke documenten je nodig hebt om zo’n verkoop wettelijk te kunnen laten doorgaan. Daarom lijsten wij alle noodzakelijke attesten op.


Keuringsattest van de elektrische installatie

De elektrische installatie van een huis moet wettelijk aan bepaalde normen voldoen. Je dient de potentiële koper dan ook een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen zodat hij officieel weet wat de staat is van de elektrische installatie in het huis. Het keuringsattest mag zowel positief als negatief zijn, maar zonder gelijkvormigheidsattest kan de verkoop niet doorgaan. Bij een negatief verslag moet de koper de elektrische installatie in orde brengen en laten herkeuren.
Elke elektrische installatie moet trouwens door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding. Nadien moet je de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren. Meer info via de website van de Vlaamse Overheid.


Bodemattest

Vlaanderen is zeer streng wat betreft de verontreiniging van gronden. Bij iedere verkoop van een grond of onroerend goed moet de verkoper een bodemattest voorleggen zodat de koper weet of de grond die hij wil kopen al dan niet verontreinigd is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. De makelaar vraagt meestal het bodemattest aan, gezien dit reeds aanwezig moet zijn bij de onderhandse verkoop.


Certificaat voor de stookolietank

Bij iedere woning die wordt verwarmd met mazout, moet de stookolietank conform de wettelijke bepalingen zijn. Die dienen om een verontreiniging van de bodem te voorkomen. Na controle van een bovengrondse of ondergrondse stookolietank ontvang je een certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd. Bij de verkoop moet je dat certificaat voorleggen. Meer info via de website van de Vlaamse Overheid.


Energieprestatiecertificaat (EPC)

Als je een woning of appartement verkoopt moet je aan de potentiële koper een energieprestatiecertificaat (EPC) voorleggen. Op die manier ziet de potentiële koper hoe energiezuinig of verspillend de woning is. Die EPC-waarde kan de prijs van een pand mee bepalen. Een energiezuinige woning laat je immers toe om op de lange termijn veel geld te besparen. Meer informatie over EPC vind je op de website van de Vlaamse Overheid of in onze blog over EPC.


Informatie over de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed

Als je jouw woning verkoopt dan ben je verplicht om aan de koper informatie mee te delen over het risico op overstroming. De informatie over de overstromingsgevoeligheid, moet vermeld worden in de verkoopadvertentie en wordt nadien ook in de verkoopakte opgenomen.
Meer info vind je op de website van de Vlaamse Overheid.


Postinterventiedossier

Verkoop je een woning die gebouwd is na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers, dan moet je een postinterventiedossier (PID) voorleggen. Dat is een dossier met daarin alle elementen die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk).
Het PID bevat op zijn minst:
plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (CV, sanitair, elektriciteit, ...)
aanduidingen van (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie, ...) en verborgen gevaren
een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen
instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing en ontmanteling van het gebouw en de technische installaties
eventuele aankoopfacturen en garantiebewijzen
de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.
De plannen en aanduidingen moeten wel overeenkomen met de werkelijke uitvoering van de bouwwerken.
Meer info via de website van de Vlaamse Overheid.


Stedenbouwkundige informatie & Informatie uit het Kadaster

Als verkoper ben je verplicht om informatie te verstrekken over de stedenbouwkundige vergunning, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Zo'n stedenbouwkundig uittreksel kan je aanvragen bij de gemeente en mag bij de verkoop niet ouder zijn dan één jaar. De verkoper/eigenaar moet tevens in het bezit zijn van de nodige kadastrale perceel gegevens (perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, ...). Je kan een kadastraal uittreksel aanvragen bij het Kadaster.
Meer info via Omgevingsloket Vlaanderen.


Informatie over de erfgoedwaarde

Wie zijn woning verkoopt, is sinds 1 januari 2015 verplicht om te melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.


Conclusie: welke attesten heb je nodig bij de verkoop van een woning?

Als je beslist om zelf je huis te verkopen sta je er wellicht niet meteen bij stil hoeveel administratief werk daar bij komt kijken. Als je dit werk niet zelf wil doen kan je het in handen leggen van een erkend makelaar, zoals N78 Vastgoed, die deze attesten in jouw plaats opvragen. Op die manier ben je zeker dat de verkoop van jouw huis volgens de regels van de wet gebeurt.