Bouwgrond

Dilsen-Stokkem

€ 165.000
  • 765 m²

PERCEEL GROND VOOR OPEN BEBOUWING MET EEN OPPERVLAKTE VAN 7A65CA TE ROTEM.

BELANGRIJKE INFORMATIE
- Het huidige gebouw (149m²) dient (deels) afgebroken te worden alvorens er een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning bekomen kan worden. Het is nl. belangrijk dat er voldoende tuinzone is om kwalitatief te kunnen wonen en daarom is de algemene regel dat bijgebouwen maximum 75m² groot mogen zijn. 
- Het wordt in de huidige toestand verkocht; dit betekent dat de (kosten van de) afbraakwerken ten laste van de koper zijn.  

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN (BEKNOPT)
- Bestemming: residentiële woningen
- Inplanting: op minstens 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen & 6 meter achter de bestaande rooilijn.
- Breedte bouwzone: 12 meter.
- Diepte bouwzone: 17 meter.
- Bouwhoogte: maximum 6 meter.

TOELICHTING 3D-RENDERS

De afgebeelde 3D renders zijn slechts indicatief en kunnen bijgevolg niet als bindend worden beschouwd. We kunnen dus geen garantie geven dat de afgebeelde woning daadwerkelijk zo gebouwd kan/mag worden. Er dient hiervoor een vergunning bekomen te worden.

Bekijkt u deze advertentie via een aanverwante vastgoedsite, surf dan zeker naar onze website www.N78vastgoed.be voor een uitgebreide beschrijving en foto's.  Meer info: +32 (0)89 86 18 88 of info@N78vastgoed.be.

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet uw telefoon invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.