Recreatief terrein te koop in Maaseik € 120.000

3680 Maaseik 307 m²

Beschrijving

RECREATIEGROND OP 03A07CA (LOT 1) IDEAAL VOOR DE BOUW VAN EEN VAKANTIEWONING AAN DE MAAS TE MAASEIK. 

TROEVEN

- Prachtig gelegen in het pittoreske dorpje Aldeneik. 
- In directe nabijheid van de Maas. 
- Een uitgebreid horeca aanbod in de buurt. 
- Ideaal voor wandel- en fietsliefhebbers. 
- Vakantiewoning bouwen naar eigen smaak. 

BEKNOPTE INFORMATIE

- Permanent wonen is niet toegestaan.
- Stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven is van toepassing.
- Maximale grondopp. van het gebouw is 80 m2, inclusief overdekte terrassen en bijgebouwen, en een maximaal volume van 240 m3.
- Het hoogste punt van het gebouw mag, gemeten vanaf het maaiveld, niet meer dan vijf meter bedragen.
- De totale grondoppervlakte van het gebouw, de terrassen, private toegangswegen, parkeerplaatsen en eventuele verhardingen inbegrepen, mag    nooit meer bedragen dan de helft van de perceelsoppervlakte. 
- Behoudens in het geval van een groepsbouwproject of een gegroepeerde inplanting mag per perceel slechts één openluchtrecreatief verblijf          opgericht worden. Als het pand niet gekoppeld
of geschakeld kan worden, dan bedraagt de minimumafstand tot de overige perceelsgrenzen ten     minste 2 meter. 
- Alle nieuwe toegangswegen die meerdere panden ontsluiten hebben een minimale hindernisvrije breedte van 4 meter, en zijn voorzien van een      elektriciteitsnet. De aard en breedte van de eventuele verharding, die wordt uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, wordt bepaald in functie    van de plaatselijke noodwendigheden. 
- De afscheiding/omheining mag enkel uit natuurlijke schuttingen bestaan (geen houten schuttingen of dergelijke). 
- Mogelijkheid tot aankoop van lot 1 en lot 2. Lot 4 zal niet verkocht worden. Lot 3 is inmiddels al in optie. 
- De volledige voorschriften zijn te bekomen via ons kantoor.

Het goed wordt verkocht onder voorbehoud van het bekomen akkoord van de stad over de verdeling van de loten. Procedure lopende.
De Vermelde prijs is exclusief verkooprechten, notariskosten, metingskosten, infra-kosten, ea. Aankoopkosten …)

Bekijkt u deze advertentie via een aanverwante vastgoedsite, surf dan zeker naar onze website www.N78vastgoed.be voor een uitgebreide beschrijving en foto's.  Meer info: +32 (0)89 86 18 88 of info@N78vastgoed.be.

pandgegevens

uw contactpersoon

Dennis Camps E: dennis@N78vastgoed.be T: 0473 52 22 82