Industrieel terrein

Dilsen-Stokkem

prijs op aanvraag
  • 5000 m²

  • 5000 m²

DIVERSE PERCELEN INDUSTRIEGROND VANAF 50ARE OP HET IQ-PARK TE LANKLAAR.

Het IQ-Park is sinds 2010 uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaand bedrijventerrein met bedrijfshallen, industriegronden en KMO-units. Audi garage Coox, Itek en diverse andere bedrijven hebben zich hier al succesvol gevestigd. Niet verwonderlijk, want het IQ-Park is ingericht met oog voor toegankelijkheid en mobiliteit. Het ligt bovendien midden in de kennisregio Eindhoven-Luik-Maastricht-Aken wat uitgebreide mogelijkheden geeft tot groei en innovatie.

Werken en wonen met zicht op het water
U bevindt zich hier op een locatie langs de Zuid-Willemsvaart en heeft alzo de mogelijkheid om werken & wonen aan het water te combineren. De percelen lenen zich nl. tot het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoren en conciergewoonst. 

3D renders als voorbeeld
De afgebeelde 3D beelden zijn een voorbeeld van de ontwikkelings- en bouwmogelijkheden die deze percelen bieden. Uiteraard zijn deze 3D beelden slechts indicatief en kunnen deze bijgevolg niet als bindend worden beschouwd. Er dient steeds een omgevingsvergunning bekomen te worden. 

Bouwvoorschriften
Het betreffende perceel is gelegen in het GRUP "Bedrijventerrein Lanklaar" in de zone gemengd bedrijventerrein met representatief karakter.

Beknopt voorschriften: 
Deze zone is bestemd voor bedrijvigheid.

Volgende hoofdactiviteiten zijn toegelaten:
- productie, opslag, be- en verwerking van goederen;
- productie en distributie van energie;
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel;
- afvalverwerking met inbegrip van recyclage, zolang er geen hinder veroorzaakt wordt voor de omgeving;
- verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen.

Verder zijn kantoren en toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit toegelaten (zuivere kleinhandel is evenwel niet toegalaten). Er kan één woongelegenheid per bedrijf (max. 200m² vloeroppervlakte) voorzien worden.

De volledige voorschriften van het GRUP zijn op aanvraag te bekomen.

Bekijkt u deze advertentie via een aanverwante vastgoedsite, surf dan zeker naar onze webiste www.N78vastgoed.be voor een uitgebreide beschrijving en foto's. 

Meer info: +32 (0)89 86 18 88 of info@N78vastgoed.be

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

vergelijkbare eigendommen