EXTERIEUR:
Werkplaats: 384m² 16x24m, bestaande uit diverse ruimtes: Ontvangst, bureel, strijkplaats, sorteerplaats, garage, dienstgang, wasplaats, in -en uitgang wasgoed, CV-ruimte, eetplaats, doucheruimte. vrije hoogte onder de spanten: 2.9m. Deze ruimte deed vroeger dienst als wasserij. De diverse ruimtes kunnen een andere bestemming krijgen. Er werd nog een gedeelte aangebouwd zonder vergunning. Meer info hierover op ons kantoor.
BODEMSANERING + PROCEDURE VAN AANKOOP:
Bodemsanering: De uitbating van het gebouw als wasserij heeft er voor gezorgd dat er afvalstoffen in de grond zijn doorgedrongen. Onderzoek heeft vervuiling aan het licht gebracht. Een verkoop van deze eigendom is enkel mogelijk mits sanering van de grond. De prijs voor het saneren werd geraamd op ca. 103.000 euro (BTW. incl). Een kopie van het bodemsaneringsverslag is te bekomen via ons kantoor. Procedure van aankoop: Deel 1: Noodzakelijk om een bodemattest te verkrijgen waarmee overdracht kan plaatsvinden. Dit deel bestaat uit het opmaken van een OBBO (Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek) en het Bodemsaneringsproject. De verkoper is bezig met dit onderzoek. Het zou kunnen dat na dit onderzoek, de saneringskost wordt bijgesteld in min of plus.
Deel 2 is het bedrag dat overeenkomt met de eigenlijke bodemsaneringswerken en waarvoor ene financiële waarborg dient gesteld te worden door de koper aan OVAM waarna een bodemattest wordt afgeleverd. Het bedrag voor de waarborg bedraagt 103.000 euro (BTW incl). Dit bedragt dient u aan te tonen. Naast dit bedrag dient u voornoemd bedrag nog een keer te voorzien, ter betaling van de effectieve sanering.
BESTEMMING VAN DE GROND:
Zonevreemd: De volledige eigendom is in agrarisch gebied gelegen, waardoor het zonevreemd ligt. Dit brengt een aantal beperkingen met zich ivm toekomstige uitbreidingen, regularisaties (bv. aanbouwen aan de werkplaats).
Meer info hierover: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Zonevreemd
VRAAGPRIJS:
Vraagprijs: De vraagprijs bedraagt 97.000 euro, excl. notaris, registratie e.a. aankoopkosten. Hierbij is rekening gehouden dat er voor de koper nog de saneringskost bijkomt. Hiertegenover staat, dat na sanering en renovatie u over een uniek goed beschikt in een landelijke en vooral rustige omgeving.
De woning is degelijk maar dient opgefrist te worden. Op de foto's zijn kapotte ramen te zien, deze wordt op 01/08/16 vervangen. Verder wordt de woning woonklaar (elektriciteit...) gemaakt, opdat de eigenaar hier tijdelijk (tot bij verkoop) kan wonen.
De werkplaats is te renoveren. Er werd door de vorige huurder enorme schade aangebracht.

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.