Huis

Bree

€ 214.900
  • 3

  • 160 m²

  • 437 m²

NIEUWBOUWWONING IN RUWBOUW WINDDICHTE STAAT (CASCO-STAAT) GELEGEN OP 04A37CA TE BREE.

TROEVEN:
- Vrijstaande woning. 
- Casco-staat: ruwbouw & winddicht.
- Residentiële locatie met alle voorzieningen in de directe nabijheid.

Perceel van 20,43m breed en 21,21m diep.

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN (beknopt):
- Hoofdbestemming: 
  Eéngezinswoningen met hoofdbestemming wonen. Nevenbestemming zoals vrij beroep, handel .. (geen horeca) mogelijk indien ze ondergeschikt
  zijn aan de woonfunctie (max. 100m² gelijkvloerse oppervlakte). Zorgwoningen zijn toegelaten.
- Inplanting: Zoals op verkavelingsplan.
  Voorgevel op min. 10m uit de as van straat en op 4m achter de rooilijn.
  Vrije gevels op min. 3m van de zijdelingse perceelsgrens (links) en min. 7m (rechts)
- Bouwbreedte: max. 10m en bouwdiepte max. 12m. 
- Bouwhoogte: Max. 1 bouwlaag onder de kroonlijst
- Dak: Hellend dak mag de 45° niet overschrijden. 
- Kroonlijst: Min. m3 en max 3.5m
Volledige voorschriften en -plan op aanvraag.

PRIJSBEREKENING:
Grondprijs:  € 79.900,00
Registratierecht op grond 10%:  € 7.990,00
Constructie water- en winddicht:  €135.000,00
BTW op constructie:  € 28.350,00
TOTAAL:  € 251.240,00 (inclusief registratierecht op de grond en BTW op de constructie). BELANGRIJK: 
De gebouwde woning kan afwijken van de getoonde beelden.
De afgebeelde 3D-renders zijn slechts indicatief en kunnen bijgevolg niet als bindend worden beschouwd. We kunnen dus geen garantie geven dat de afgebeelde woning daadwerkelijk zo gebouwd kan/mag worden. Er dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning bekomen te worden. 

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

vergelijkbare eigendommen