Nieuwbouw & verkavelingen

U bent ontwikkelaar en wenst u project optimaal te commercialiseren ?
U bent ontwikkelaar en wenst de haalbaarheid- en verkoopbaarheid van uw project af te toetsten ?
U bent grondeigenaar en wenst te weten wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn ?

Wij bieden u naast een doorgedreven commercialisatie, tevens de mogelijkheid om beroep te doen op onze expertise in het nieubouwsegment. Wij werken dan ook graag een haalbaarheids- en verkoopbaarheidstudie uit. 

 

HAALBAARHEIDS- & VERKOOPSTUDIE 

 Op basis van onze doorgedreven martkennis in het nieuwbouwsegment, adviseren & begeleiden wij u bij:

 1. Het nagaan van de ontwikkelingsmogelijkheden: residentiële ontwikkeling (appartementen, woningen, ...) en/of commerciële ontwikkeling (winkels, kantoren, ...) of een combinatie van beide.
   
 2. Het onderzoeken van de ontwikkelingscapaciteiten van uw perceel. Hiervoor werken we in nauw overleg samen met een architect die - met onze input - een studiemodel uitwerkt.
   
 3. Het voeren van de besprekingen met de stad/gemeente/AWV Wegen & Verkeer & andere overheden. 
   
 4. Het verder uitwerken van een studiemodel: vanuit onze marktkennis adviseren wij u en de architect over een optimale indeling / inplanting, ...
   
 5. Het bepalen van realistische verkoopprijzen.

 

COMMERCIALISATIE

De verkoop van een nieuwbouwproject of verkaveling vraagt een specifieke commercialisatie. Voor elke project werken wij dan ook steeds een op-maat-gemaakt marketingplan uit. 

Hierbij zorgen we er uiteraard voor dat uw project optimaal geadverteerd & gecommercialiseerd wordt.  

Contacteer ons voor vrijblijvende info hierover. 

 

U ONTWIKKELT, WIJ VERKOPEN !