Bouwgrond te koop in Maasmechelen

Vlasstraat 61 3630 Maasmechelen 460 m²

Beschrijving

RESIDENTIEEL PERCEEL BOUWGROND VOOR HALFOPEN BEBOUWING VAN 4A60CA GELEGEN TE MEESWIJK/MAASMECHELEN.

BEKNOPT OVERZICHT VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN
- Hoofdbestemming: wonen.
- Bouwvorm: halfopen bebouwing.
- Voorbouwlijn van de naastliggende bebouwing te volgen.
- Bouwhoogte: hoogte tussen trottoirspeil en kroonlijst 6m, dit zal neerkomen op 2 bouwlagen.
- Bouwdiepte gelijkvloers: maximaal 17 meter, inclusief alle aanhorigheden (12+5).
- Bouwdiepte verdieping: maximaal 12meter.
- Dakvorm: zadeldak.
- Dakhelling: 40°
De volledige voorschriften kunt u downloaden via de advertentie op onze eigen website: www.n78vastgoed.be.

EXTRA INFORMATIE
Elke aanvraag dient te worden afgestemd met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening. Het moet in harmonie zijn met de omliggende bebouwing. Elke aanvraag moet voldoen aan de specifieke voorschriften van de verkaveling. Echter, deze verkaveling is ouder dan 15 jaar waardoor eventuele afwijkingen op de voorschriften aangevraagd kunnen worden en geen weigeringsgronden meer zijn. Concreet wil dit zeggen dat de verkaveling nog wel van toepassing is, maar dat de voorschriften op zichzelf geen bindende kracht meer hebben. Ze bepalen wel de duurtijd van de procedure tot omgevingsvergunning. Indien er afwijkingen op de voorschriften aangevraagd worden, wordt er steeds een openbaar onderzoek gestart en wordt de aanvraag getoetst aan het gewestplan en de goede ruimtelijke ordening. Bij specifieke aanvragen kunt u zich richten tot de dienst Omgeving van de Gemeente Maasmechelen, Gemeentehuis, Heirstraat 239 te 3630 Maasmechelen. 

Bekijkt u deze advertentie via een aanverwante vastgoedsite, surf dan zeker naar onze website www.N78vastgoed.be voor een uitgebreide beschrijving en foto's. Meer info: +32 (0)89 86 18 88 of info@N78vastgoed.be.

pandgegevens

uw contactpersoon

Tim Truijen E: tim@n78vastgoed.be