Bouwgrond

Maaseik

€ 53.415
  • 366 m²

VERSCHILLENDE BOUWGRONDEN VOOR  HALF OPEN BEBOUWING EN GESLOTEN BEBOUWING OP TALUD TE VERKAVELING "LEEMHOEK" (MAASEIK).


BOUWPLAATSEN  (GB en HOB):

LOT 15: 4a 15ca € 60.379,03 LOT 16: 3a 66ca € 53.415,09 LOT 17: 3a 67ca € 53.415,09 LOT 18: 4a 30ca € 62.700,34 LOT 19: 4a 79ca € 69.809,36 LOT 20: 4a 80ca € 69.809,36 LOT 21: 4a 81ca € 69.954,44

VOORSCHRIFTEN:

-
Verkavelingsvoorschriften per zone van toepassing
- Verkavelinsgplan

Bestemming

Hoofdbestemming:
• Wonen,
o minimaal 75% van de totale vloeroppervlakte op het betrokken perceel
o eengezinswoningen
o maximaal 1 woongelegenheden per perceel
Nevenbestemming:
• Kantoren, diensten, vrije beroepen met uitzondering van horeca (voorwaarden). Bouwvorm

• Loten 16 en 17: gesloten bebouwing,
• Loten 15, 18, 19 t.e.m. 22: half open bebouwing. Inplanting van de gebouwen

Voorgevel
• Op 5.00m vanaf de nieuwe rooilijn
Zijgevel
• Op de kavelgrens voor de gevel tussen twee gekoppelde volumes
• Op minimum 3.00m van de kavelgrens
De woningen worden in de helling ingeschoven. gelijkvloers maximum 0.60m boven het peil van de voorliggende weg.

Bouwbreedte

De verplichte bouwbreedte wordt voor de gesloten bebouwing bepaald door het grafisch aangeduide bouwblok op het verkavelingsplan, voor de half open bebouwing wordt de maximaal toegelaten bouwbreedte grafisch weergegeven.

Bouwhoogte

• Maximaal 2 volwaardige bouwlagen
• Dakrandhoogte maximaal 6.00m met een marge van 1.00m om het inbrengen van architecturale accenten toe te laten Bouwdiepte

• Gelijkvloers: maximaal 17.00m gemeten vanaf de voorgevel
• Verdieping: maximaal 12.00m gemeten vanaf de voorgevel

Dakvorm

De dakvorm is vrij.
Bij hellend dak:
o de maximum nokhoogte bedraagt 4.50m, te meten vanaf de bovenkant van de dakrand of de kroonlijst.
o dakkapellen en dakvensters dienen kleinschalig te worden uitgevoerd en ondergeschikt te zijn aan de dakvorm e in harmonie met de totale opbouw van het gebouw.
De meerdiepte van het gelijkvloers ten opzichte van de verdiepingen, wordt plat afgedekt, een verantwoord geheel wordt nagestreefd.

Autostandplaatsen

Per perceel wordt minimaal één garage en/of carport ingericht.
Garages worden inpandig ingericht.
Volledige voorschriften en -plan op aanvraag.

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

vergelijkbare eigendommen