Bouwgrond

Maaseik

€ 82.618
  • 612 m²

VERSCHILLENDE BOUWGRONDEN VOOR  ZIJTUINWONINGEN  (OB) TE VERKAVELING "LEEMHOEK" (MAASEIK).


BOUWPLAATSEN  (ZIJTUIN):

LOT 28: 6a 39ca VERKOCHT LOT 29: 6a12ca € 82.618,03 LOT 30: 6a 48ca € 87.333,19 LOT 31: 6a 45ca € 87.198,47 LOT 32: 6a 46ca € 87.198,47 LOT 33: 6a 47ca € 87.333,19 LOT 34: 6a 48 ca € 87.467,91

VOORSCHRIFTEN:

-
Verkavelingsvoorschriften per zone van toepassing
- Verkavelinsgplan

Bestemming

Hoofdbestemming:
• Wonen,
o minimaal 75% van de totale vloeroppervlakte op het betrokken perceel
o eengezinswoningen o maximaal 1 woongelegenheid per perceel
• Gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen
Nevenbestemming:
• Kantoren, diensten, vrije beroepen

Bouwvorm

• Open bebouwing op 1m van de kavelgrens
Kavelbreedte:
• Minimum 12.00m / maximum 16.00m
Van deze maatvoering kan afgeweken worden in geval van bestaande percelen en restpercelen op voorwaarde dat geen herverkaveling mogelijk is.
Samenvoegingen van kavels is niet toegelaten.

Inplanting van de gebouwen

Voorgevel
• Op 5.00m vanaf de nieuwe rooilijn Zijgevel
• Noordoostzijde: op 1m van de kavelgrens
• Zuidwestzijde: op minimum 6.00m van de kavelgrens
Peil gelijkvloers
• Maximum 0.60 m boven het peil van de voorliggende weg
• Wanneer het terrein (maaiveld) meer dan 0.40 m hoger of lager ligt dan het wegpeil, dienen
bijzondere maatregelen genomen opdat de inplanting van het hoofdgebouw, qua hoogteligging, op een esthetisch en stedenbouwkundig verantwoorde manier gebeurt t.o.v. het straatbeeld in het algemeen
In de gevel ingebouwde garages
• Enkel toegelaten indien de gevel tenminste 7.00m breed is
• Maximaal 40% van de gevellengte mag ingenomen worden door garagepoorten
Bouwhoogte
• Maximaal 2 volwaardige bouwlagen
• Dakrandhoogte aan de noordoostzijde: maximaal 5.60m

Bouwdiepte

Maximaal 17.00m gemeten vanaf de voorgevel

Dakvorm


De dakvorm is vrij Bij hellend dak:
o het dakvlak mag in volume niet overheersen
o Maximale dakhelling: 35°
o Dakkapellen en dakvlakvensters dienen kleinschalig te worden uitgevoerd, ondergeschikt te zijn aan de dakvorm en in harmonie met de totale opbouw van het gebouw Volledige voorschriften en -plan op aanvraag.

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

vergelijkbare eigendommen