Bouwgrond

Dilsen-Stokkem

€ 169.000
  • 1917 m²

RESIDENTIEEL PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING VAN 19A17CA TE DILSEN.

Perceel van ca. 23m en ca. 82m diep.
VOORSCHRIFTEN (beknopt):
- gelegen volgens het gewestplan Limburgs Maasland in woongebied. Hier zijn geen specifieke voorschriften van toepassing.
- bouwhoogte: maximum 2 bouwlagen.
- bouwdiepte: maximum 17m gelijkvloers en maximum 12m voor de verdieping.
- bouwlijn: dit dient afgestemd te worden op de aanpalende gebouwen. Een ontwerper kan hierover communiceren in het kader van een voorontwerp met de bevoegde diensten.
- De woningen rechts en links bestaan uit één bouwlaag, daarom wordt hier geadviseerd om bij hoogbouw (2 bouwlagen) een afstand te respecteren van 5m t.o.v. de laterale perceelsgrenzen.

BELANGRIJK:
 
De afgebeelde 3D renders zijn slechts indicatief en kunnen bijgevolg niet als bindend worden beschouwd. We kunnen dus geen garantie geven dat de afgebeelde woning daadwerkelijk zo gebouwd kan/mag worden. Er dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning bekomen te worden. 

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

vergelijkbare eigendommen