• Bouwgrond te koop in Dilsen-Stokkem
  • Bouwgrond te koop in Dilsen-Stokkem
  • Nieuwe prijs

Bouwgrond

Dilsen-Stokkem

€ 132.500
  • 1132 m²

RESIDENTIEEL PERCEEL BOUWGROND VAN 11A32CA VOOR OPEN BEBOUWING TE DILSEN-STOKKEM (ELEN)

KENMERKEN:
-
Breedte: 16,82m. 
- Diepte: 68,64m. 
- Ligging langs waterloop, Smaalbemdebeek (onbevaarbare waterloop van 2de categorie). 
Volgens het van kracht zijnde gewestplan (Limburgs Maasland) ligt het perceel voor de eerste 50m, te rekenen vanaf de rooilijn, in een woongebied met landelijk karakter. De rest ervan ligt in een agrarisch gebied.
- Het perceel is gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied met als gevolg dat er voldaan moet worden aan bepaalde constructievoorwaarden.

ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN:
(hier zijn geen specifieke voorschriften van toepassing)
- bedoeld voor open bebouwing.
- bouwhoogte: maximum 2 bouwlagen.
- bouwdiepte: maximum 17m gelijkvloers en maximum 12m voor de verdieping.
- vrije dagvorm
- inplanting: minimum 6m achter de rooilijn en zijdelings op minimum 3m van de perceelsgrenzen.

BELANGRIJK:
 
De afgebeelde 3D renders zijn slechts indicatief en kunnen bijgevolg niet als bindend worden beschouwd. We kunnen dus geen garantie geven dat de afgebeelde woning daadwerkelijk zo gebouwd kan/mag worden. Er dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning bekomen te worden. 

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

vergelijkbare eigendommen